Kapsamlı Premium Üyelik

* Ulaşım Analitiği ve Veri İşleme

* Durak, Sefer ve Tarife Planlaması

* Toplu Taşıma Optimizasyonu

* Ulaşım Modelleme ve Simülasyonu 

* Akıllı Ulaşım Entegrasyonu


Ulaşım verilerini analiz eder ve anlamlı bilgiler çıkararak mevcut ve geleceğe yönelik kararlara yön verir. Durakların, seferlerin ve tarifelerin etkin bir şekilde planlanmasını sağlar. Kendimize ait güncel yöntemlerle zenginleştirilir. Toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini artırmak için rota, zamanlama ve kapasite optimizasyonu sağlar. Ulaşım sistemlerinin modellemesini ve simülasyonunu sağlar.

Özellikler: Veri analizi, veri işleme, raporlama. Daha iyi karar verme, daha iyi planlama, daha iyi performans izleme. Durak planlaması, sefer planlaması, tarife planlaması. Daha iyi hizmet, daha iyi zamanlama, daha iyi fiyatlandırma. Rota optimizasyonu, zamanlama optimizasyonu, kapasite optimizasyonu. Daha verimli toplu taşıma, daha az trafik, daha düşük operasyonel maliyetler. Ulaşım modellemesi, simülasyon, senaryo analizi. Daha iyi planlama, daha iyi karar verme, riskleri azaltma. Akıllı ulaşım teknolojilerini mevcut ulaşım sistemlerine entegre eder.